Siaran Langsung

Petikan-Petikan Ringkas Perbahasan Dewan Rakyat 2015

26-6-2016

 • Usul Kementerian Kewangan Akta Cukai Barang dan Perkhidmatan 2014

 • Rang Undang-undang Pengangkutan Jalan (Pindaan) 2016

 • Rang Undang-undang Pertahanan Awam (Pindaan) 2016

 • Rang Undang-undang Persendirian Ahli Bukan Kerajaan Di Bawah

 • Rang Undang-undang Hak milik Strata (Pindaan) 2016

 • Pertanyaan #10 Kepada kementerian Kerja raya

 • Pertanyaan #9 Kepada Kementerian Kesihatan

 • Pertanyaan #8 Kepada Kementerian Sumber Manusia

 • Pertanyaan #7 Kepada Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #6 kepada Kementerian Belia Dan Sukan

 • Pertanyaan #5 Kepada Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #4 Kepada kementerian Komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #3 Kepada kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #1 Kepada Kementerian Pendidikan Tinggi

 • Lihat Semua

  25-6-2016

 • Rang Undang-undang Hak milik Strata (Pindaan) 2016

 • Rang Undang-undang Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2016

 • Pertanyaan #7 Kepada Kementerian Kesejahteraan bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan #6 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #5 Kepada kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan

 • Pertanyaan #4 kepada Kementerian Kewangan

 • Pertanyaan #3 Kepada Kementerian Luar Negeri

 • Pertanyaan #2 Kepada Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan #1 Kepada Kementerian Dalam Negeri

 • Lihat Semua

  24-6-2016

 • Rang Undang-undang Kanun Tanah Negara (Pindaan) 2016

 • Rang Undang-undang Pengambilan Tanah (Pindaan) 2016

 • Pertanyaan #8 Kepada kementerian Kerja Raya

 • Pertanyaan #7 Kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #6 Kepada kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #5 Kepada kementerian Pendidian

 • Pertanyaan #4 kepada Kementerian kesihatan

 • Pertanyaan #3 Kepada Kementerian Kewangan

 • Pertanyaan #2 Kepada Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #1 Kepada Kementerian Pendidikan Tinggi

 • Lihat Semua

  23-6-2016

 • Rang Undang-undang Pengambilan Tanah (Pindaan) 2016

 • Rang Undang-undang Bekalan Gas (Pindaan) 2016

 • Pertanyaan #6 kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa DanIndustri

 • Pertanyaan #5 Kepada Kementerian Dalam Negeri

 • Pertanyaan #4 kepada Kementerian Pelancongan Dan Kebudayaan

 • Pertanyaan #3 Kepada Kementerian Belia Dan Sukan

 • Pertanyaan #2 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #1 Kepada Kementerian Sumber Manusia

 • Lihat Semua

  19-6-2016

 • Rang Undang-undang Bekalan Gas (Pindaan) 2016

 • Rang Undang-undang Keterangan (Pindaan) 2015

 • Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2015

 • Pertanyaan #7 Kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #6 Kepada Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan #5 Kepada Kementerian kamajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #4 Kepada Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #3 Kepada Kementerian Luar Negeri

 • Pertanyaan #2 Kepada Kementerian Pertahanan

 • Pertanyaan #1 Kepada Kementerian Pengangkutan

 • Lihat Semua

  18-6-2016

 • Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2015

 • Pertanyaan #7 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #6 Kepada Kementerian Pendidikan

 • Pertanyaan #5 Kepada Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi

 • Pertanyaan #4 kepada Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #3 kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepengunaan

 • Pertanyaan #2 Kepada Kementerian Pendidikan Tinggi

 • Pertanyaan #1 Kepada Kementerian Dalam Negeri

 • Lihat Semua

  17-6-2016

 • Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2015

 • Rang Undang-undang Ordinan Perkapalan Sudagar (Pindaan) 2016

 • Pertanyaan #11 Kepada Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi

 • Pertanyaan #10 kepada Kementerian Kesihatan

 • Pertanyaan #9 Kepada Kementerian sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #8 Kepada Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

 • Pertanyaan #7 Kepada Kementerian Dalam Negeri

 • Pertanyaan #5 Kepada Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan #4 Kepada Kementerian Kewangan

 • Pertanyaan #2 Kepada Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan #1 Kepada Kementerian Pengangkutan

 • Lihat Semua

  16-6-2016

 • Rang Undang-Undang Agensi Antidadah Kebangsaan (Pindaan) 2016

 • Pertanyaan #7 Kepada Kementerian Dalam Negeri

 • Pertanyaan #6 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #5 Kepada Kementerian Pendidikan

 • Pertanyaan #4 Kepada Kementerian Kesihatan

 • Pertanyaan #3 Kepada Kementerian Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #2 Kepada Kementerian Perusahaan Perladangan Dan komoditi

 • Pertanyaan #1 Kepada Kementerian Kewangan

 • Lihat Semua

  7-4-2016

 • Usul-Usul Penyata Jawatankuasa Peraturan-peraturan Mesyuarat

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #6 kepada Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #5 kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Pelancongan dan Kebudayaan

 • Pertanyaan #1 kepada Menteri Sumber Manusia

 • Lihat Semua

  6-4-2016

 • Usul-Usul Menteri Kewangan

 • Rang Undang-undang Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia 2016

 • Rang Undang-undang Kanak-kanak (Pindaan) 2015

 • Rang Undang-undang Profesion Undang-undang (Pindaan) 2015

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Pendidikan Tinggi

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Perlancongan Dan Kebudayaan

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Belia Dan Sukan

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • Lihat Semua

  5-4-2016

 • Rang Undang-undang Dadah Berbahaya (Langkah-Langkah Pencegahan Khas) (Pindaan) 2015

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Perusahaan Perladangan Dan Komoditi

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri kerja raya

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Pengankutan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Perusahaan Perladangan Dan Komoditi

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Wilayah Persekutuan

 • Pertanyaan #3 kepada Menteri Belia dan Sukan

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Lihat Semua

  4-4-2016

 • Rang Undang-undang Syarikat 2015

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Pelancongan Dan Kebudayaan

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Perdangangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #5 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #2 kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • Lihat Semua

  31-3-2016

 • Rang Undang-undang Syarikat 2015

 • Rang Undang-undang Keselamatan Sosial Pekerja (Pindaan) 2015

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #4 kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Lihat Semua

  30-3-2016

 • Rang Undang-undang Keselamatan Sosial Pekerja (Pindaan) 2015

 • Pertanyaan #8 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Perusahaan

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan #2 kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #1 Kepada Perdana Menteri

 • Lihat Semua

  29-3-2016

 • Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2015) 2016

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Perusahaan Perladangan Dan Komoditi

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #5 kepada Menteri Belia Dan Sukan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri sains, Teknologi Dan Inovasi

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #1 kepada Menteri Kewangan

 • Lihat Semua

  28-3-2016

 • Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2015) 2016

 • Pertanyaan #10 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Wilayah Persekutuan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan

 • Lihat Semua

  24-3-2016

 • Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Pendidikan Tinggi

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri kesihatan

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Luar Negeri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Pendidikan

 • Lihat Semua

  23-3-2016

 • Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong

 • Pertanyaan #8 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Pendidikan Tinggi

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pertanian

 • Pertanyaan #4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri pembangunan Wanita, Keluarga Dan masyarakat

 • Lihat Semua

  22-3-2016

 • Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong

 • Pertanyaan #6 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Wilayah Persekutuan

 • Pertanyaan #3 kepada Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Pelancongan Dan Kebudayaan

 • Pertanyaan #1 kepada Menteri Kewangan

 • Lihat Semua

  21-3-2016

 • Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong

 • Pertanyaan #10 Kepada Menteri Perdagangan Antarabbangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #9 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #8 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri kesihatan

 • Pertanyaan #5 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Pendidikan Tinggi

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #2 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #1 kepada Menteri Perusahaan Perladangan Dan Komoditi

 • Lihat Semua

  17-3-2016

 • Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #5 kepada Menteri sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #2 kepada Menteri pendidikan Tinggi

 • Pertanyaan #1 kepada Menteri Pengankutan

 • Lihat Semua

  16-3-2016

 • Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Kesejahteraaan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #1 Kepada Perdana Menteri

 • Lihat Semua

  15-3-2016

 • Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #5 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan

 • Pertanyaan #3 kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Lihat Semua

  14-3-2016

 • Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong

 • Pertanyaan #7 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Wilayah Persekutuan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Luar Negeri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pertahanan Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #2 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Lihat Semua

  10-3-2016

 • Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong

 • Pertanyaan #11 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri kesihatan

 • Pertanyaan #7 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #5 kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #4 kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #3 kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #2 kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan

 • Lihat Semua

  9-3-2016

 • Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Pengankutan

 • Pertanyaan #6 kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Pendidikan Tinggi

 • Lihat Semua

  8-3-2016

 • Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #8 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #4 kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri kewangan

 • Lihat Semua

  7-3-2016

 • TITAH SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN

 • Lihat Semua

  27-1-2016

 • Perbentangan Usul Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA)

 • Lihat Semua

  26-1-2016

 • Perbentangan Usul Perjanjian Perkongsian Trans-Pasifik (TPPA)

 • Lihat Semua

  3-12-2015

 • Usul-Usul Menteri Kewangan

 • Rang Undang-undang Tabung Angkatan Tentera (Pindaan) 2015

 • Rang Undang-undang Majlis Keselamatan Negara 2015

 • Rang Undang-undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Pindaan) 2015

 • Rang Undang-Undang Kewangan 2015

 • Usul Menteri Di Bawah P.M. 27(3) Merujuk YB. Lembah Pantai Kepada Jawatankuasa Hak dan Kebebasan

 • Penerangan Daripada YAB. Timbalan Perdana Menteri DIbawah P.M. 14(1)(i): Penjelasan Berkaitan Isu Dana Politik RM2.6 bilion

 • Pertanyaan #10 Kepada Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #9 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #6 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Pendidikan

 • Prertanyaan #2 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Kewangan

 • Lihat Semua

  2-12-2015

 • Usul Perdana Menteri Di Bawah P.M 27(3) : Persempadanan Bahagian-Bahagian Pilihanraya Negeri Sarawak

 • Pertanyaan #8 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri kesihatan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #2 kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Pengankutan

 • Lihat Semua

  1-12-2015

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa Kementerian Pendidikan Tinggi

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa Kementerian Pendidikan

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa Kementerian Dalam Negeri

 • Pertanyaan #9 kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #6 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pendidikan Tinggi

 • Pertanyaan #4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Pengangkutan

 • Pertanyaan #1 Kepada Perdana Menteri

 • Lihat Semua

  30-11-2015

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa Kementerian Pertahanan

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa Kementerian Komunikasi dan Multimedia

 • Pertanyaan #9 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Perusahaan Perladangan Dan Komoditi

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Perusahaan Perladangan Dan Komoditi

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Lihat Semua

  26-11-2015

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa Kementerian Sumber Manusia

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa Kementerian Belia dan Sukan

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, koperasi Dan Kepenggunaan

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #6 Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri kewangan

 • Pertanyaan #3 kepada Menteri kesihatan

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Belia Dan Sukan

 • Lihat Semua

  25-11-2015

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa Kementerian Kesihatan

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa Kementerian Wilayah Persekutuan

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

 • Penerangan Daripada Timbalan Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Wilayah Persekutuan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Petanyaan #4 Kepada Menteri kewangan

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #2 kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Lihat Semua

  24-11-2015

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa Kementerian Pengangkutan

 • Pertanyaan #11 Kepada Menteri Pendidikan Tinggi

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Pendidikan Tinggi

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #4 kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri kesihatan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Pendidikan Tinggi

 • Lihat Semua

  23-11-2015

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa kementerian Kerja Raya

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa kementerian Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #8 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pendidikan Tinggi

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakatt

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar

 • Lihat Semua

  19-11-2015

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #8 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #5 kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Pendidikan Tinggi

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepengunaan

 • Lihat Semua

  18-11-2015

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komuniti

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa Kementerian Luar Negeri

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa Kementerian Kewangan

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #8 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Perdana Menteri

 • Pertanyaan #6 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Luar Negeri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Lihat Semua

  17-11-2015

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa (Menteri Di Jabatan Perdana Menteri)

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2016 Di Peringkat JawatanKuasa

 • Pertanyaan #8 kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #7 kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #6 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #5 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #2 kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Lihat Semua

  16-11-2015

 • Rang Undang-undang Perbekalan 2016 (Smbg Kementerian Menjawap)

 • Pertanyaan #10 kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #8 kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #7 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #6 kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pertahanan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #2 kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #1 Kepada Perdana Menteri

 • Lihat Semua

  5-11-2015

 • Rang undang-undang Perbekalan 2016 (kementerian Menjawab)

 • Pertanyaan #10 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepeng

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #6 Menteri Belia Dan Sukan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Pendidikan Tinggi

 • Lihat Semua

  4-11-2015

 • Rang Undang-undang Perbekalan 2016 Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan

 • Rang Undang-undang Perbekalan 2016 Kementerian Komunikasi dan Multimedia

 • Rang Undang-undang Perbekalan 2016 Menteri Pengajian Tinggi

 • Rang Undang-undang Perbekalan 2016 Menteri Pengangkutan

 • Rang Undang-undang Perbekalan 2016 Menteri di Jabatan Perdana Menteri

 • Rang Undang-undang Perbekalan 2016 Kementeri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #7 Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #6 kepada Menteri Belia Dan Sukan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaa #4 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Pendidikan Tinggi

 • Lihat Semua

  3-11-2015

 • Rang Undang-undang Perbekalan 2016

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Perusahaan Perladangan Dan Komoditi

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #2 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Belia Dan Sukan

 • Lihat Semua

  2-11-2015

 • Rang Undang-undang Perbekalan 2016

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Kemajuan bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #8 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepengguaan

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #5 kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaa #4 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaa #3 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepengunaan

 • Pertanyaan #2 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #1 kepada Kementerian Kewangan

 • Lihat Semua

  29-10-2015

 • Rang Undang-undang Perbekalan 2016

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Wilayah Persekutuan

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi

 • Pertanyaan #2 kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Lihat Semua

  28-10-2015

 • Rang Undang-undang Perbekalan 2016

 • Pertanyaan #10 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #9 kepada Menteri kesihatan

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #7 Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #6 Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Pelancongan Dan Kebudayaan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas tani

 • Lihat Semua

  27-10-2015

 • Rang Undang-undang Perbekalan 2016

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri kesihatan

 • Pertanyaan # 7Kepada Menteri Pengangkutan

 • Pertanyaan #6 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pertahanan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • Lihat Semua

  26-10-2015

 • Rang Undang-undang Perbekalan 2016

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Belia Dan Sukan

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri kesihatan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pendidikan Tinggi

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #3 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #2 kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Pendidikan

 • Lihat Semua

  23-10-2015

 • Pembentangan Bajet 2016 Oleh Perdana Menteri

 • Lihat Semua

  22-10-2015

 • Usul Penggantungan Ahli Parlimen Gelang Patah

 • Rang Undang-undang Perbadanan Insurans Deposit Malaysia (Pindaan) 2015

 • Rang Undang-undang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Pindaan) 2015

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #7 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Belia Dan Sukan

 • Pertanyaan #2 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Pendidikan Tinggi

 • Lihat Semua

  21-10-2015

 • Rang Undang-undang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja

 • Usul Menangguhkan Mesyuarat Di Bawah P.M 18(1)

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Pelancongan Dan Kebudayaan

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Pengangkutan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Pertahanan

 • Lihat Semua

  20-10-2015

 • Rang Undang-undang Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (Pindaan) 2015.

 • Rang Undang Undang Profesion Kesihatan Bersekutu 2015

 • Pertanyaan #7 kepada Menteri Kemajuan Luar bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #6 kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri kewangan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Luar Negeri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Pelancongan Dan Kebudayaan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Lihat Semua

  19-10-2015

 • Rang Undang-undang Profesion Kesihatan Bersekutu 2015

 • Usul Melantik Pengerusi Jawatankuasa Kira-kira Wang Negara

 • Usul Melantik Jawatankuasa Pemilih Di Bawah P.M. 76

 • Pertanyaan #7 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #6 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #2 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #1 Kepada Perdana Menteri

 • Lihat Semua

  18-6-2015

 • Ucapan-Ucapan Penangguhan

 • Rang Undang-undang Angkatan Tentera (Pindaan) 2015

 • Rang Undang-undang Polis (Pindaan) 2015

 • Rang Undang-undang Saraan Hakim (Pindaan) 2015

 • Rang Undang-undang Perlindungan Pengguna (Pindaan) 2015

 • Rang Undang-undang Penerbangan Awam (Pindaan) 2015

 • Rang Undang-undang Bekalan Elektrik (Pindaan) 2015

 • Pertanyaan #7 Menteri Pertanian Dan Industri

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri kewangan

 • Pertanyaan #2 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #1 kepada Menteri Pedidikan

 • Lihat Semua

  17-6-2015

 • Ucapan-Ucapan Penangguhan

 • Rang Undang-undang Bekalan Elektrik (Pindaan) 2015

 • Rang Undang-undang Institusi Kewangan Pembangunan (Pindaan) 2015

 • Rang Undang-undang Kebajikan Haiwan 2015

 • Usul Perjanjian Penstrukturan Air dan Projek Loji Rawatan Air Langat 2

 • Pertanyaan #9 Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri kesihatan

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #3 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Lihat Semua

  16-6-2015

 • Ucapan-Ucapan Penangguhan

 • Rang Undang-undang Kebajikan Haiwan 2015

 • Rang Undang-undang Antipemerdagangan orang dan Antipenyeludupan Migran (Pindaan) 2015

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Perdangangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #2 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Kewangan

 • Lihat Semua

  15-6-2015

 • Ucapan-Ucapan Penanguhan

 • Rancangan Malaysia Kesebelas 2016-2020

 • Pertanyaan #10 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, koperasi Dan Kepengunaan

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Wilayah Persekutuan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Luar Negeri

 • Lihat Semua

  11-6-2015

 • Ucapan-Ucapan Penangguhan

 • Rancangan Malaysia Kesebelas 2016-2020

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #5 kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Kesejahteraan bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan #2 kepada Menteri Pelancongan Dan Kebudayaan

 • Pertanyaan #1 Kepada Perdana Menteri

 • Lihat Semua

  10-6-2015

 • Ucapan-Ucapan Penangguhan

 • Rancangan Malaysia Kesebelas 2016-2020

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan #5 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Pelancongan Dan Kebudayaan

 • Pertanyaan #3 Menteri Pertanian Dan Industri Dan Asas Tani

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #1 Kepada Perdana Menteri

 • Lihat Semua

  9-6-2015

 • Ucapan-Ucapan Penangguhan

 • Rancangan Malaysia Kesebelas 2016-2020

 • Usul Menangguhkan Mesyuarat Di bawah P.M 18(1): Gempa Bumi Di Ranau, Sabah

 • Pertanyaan #9 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #7 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #3 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Pendidikan

 • Lihat Semua

  8-6-2015

 • Ucapan-Ucapan Penangguhan

 • Rancangan Malaysia Kesebelas 2016-2020

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #6 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pengankutan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri kewangan

 • Pertanyaan #3 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #2 kepada Menteri komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan

 • Lihat Semua

  28-5-2015

 • Ucapan Penangguhan

 • Rancangan Malaysia Kesebelas 2016-2020

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan 7 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Belia Dan Sukan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pertahanan

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pendididkan

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 • Lihat Semua

  27-5-2015

 • Ucapan-Ucapan Penangguhan

 • USUL MENANGGUHKAN MESYUARAT DI BAWAH P.M.18(1) :

 • Rancangan Malaysia Kesebelas 2016-2020 (RMKe-11)

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Perusahaan Perladangan Dan Komoditi

 • Pertanyaan #4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Lihat Semua

  26-5-2015

 • Ucapan Penangguhan

 • Rancangan Malaysia Kesebelas 2016-2020 (RMKe-11)

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #2 kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Lihat Semua

  25-5-2015

 • Ucapan Penangguhan

 • Rancangan Malaysia ke-11 (RMK-11)

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Perusahaan Perladangan Dan Komoditi

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #5 Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #3 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Kesihatan

 • Lihat Semua

  21-5-2015

  rmk

 • Rancangan Malaysia Kesebelas (RMKe-11)

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan

 • Pertanyaan #7 kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan #2 Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Pertahanan

 • Lihat Semua

  20-5-2015

 • Ucapan-Ucapan Penangguhan

 • Usul Menangguhkan Mesyuarat Di Bawah P.M 18(1)

 • Rang Undang-undang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran (Pindaan) 2015

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan #4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #1 Kepada Perdana Menteri

 • Lihat Semua

  19-5-2015

 • Ucapan-Ucapan Penagguhan

 • Rang Undang-undang Antipemerdagangan Orang dan Antipenyeludupan Migran (Pindaan) 2015

 • Rang Undang-undang Ahli Kimia (Pindaan) 2015

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Pengankutan

 • Pertanyaan #5 kepada Menteri Luar Negeri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #2 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #1 Kepada menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Lihat Semua

  18-5-2015

 • Ucapan Penangguhan

 • Rang Undang-Undang Kumpulan Wang Persaraan (Pindaan) 2015

 • Rang Undang-Undang Pasaran Modal dan Perkhidmatan (Pindaan) 2015

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Luar Negeri

 • Pertanyaan #6 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #5 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #2 kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #1 Kepada Perdana Menteri

 • Lihat Semua

  9-4-2015

 • Usul-Usul Menteri Kewangan

 • Usul Menteri Dalam Negeri

 • Rang Undang-undang Ahli Parlimen (Saraan) (Pindaan) 2014

 • Rang Undang-undang Hasutan (Pindaan) 2015

 • Pertanyaan #8 Kepada Kementerian Kesihatan

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #6 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Tani

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pengankutan

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Pelancongan Dan Kebudayaan

 • Pertanyaan #1 Kepada

 • Lihat Semua

  8-4-2015

 • Rang Undang-undang Suruhanjaya Sekuriti (Pindaan) 2015

 • Rang Undang-undang Suruhanjaya Penerbangan 2015

 • Rang Undang-undang Kesalahan Keselamatan (Langkah-langkah Khas)(Pindaan) 2015

 • Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2015

 • Pertanyaan #8 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #7 Kepada Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan kepengunaan

 • Pertanyaan #6 kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan #4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #2 Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Kewangan

 • Lihat Semua

  7-4-2015

 • Rang Undang-undang Kanun Tatacara Jenayah (Pindaan) 2015

 • Rang Undang-undang Pencegahan Jenayah (Pindaan) 2015

 • Rang Undang-undang Kanun Keseksaan (Pindaan) 2015

 • Rang Undang-undang Penjara (Pindaan) (No.2) 2015

 • Rang Undang-undang Langkah-langkah Khas Menentang Keganasan di Luar Negara 2015

 • Pertanyaan #8 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #4 kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #3 kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #2 kepada Menteri Luar Negeri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri komunikasi Dan Multimedia

 • Lihat Semua

  6-4-2015

 • Rang Undang-undang Pencegahan Keganasan 2015

 • Rang Undang-undang Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam 2015

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Belia dan Sukan

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertnyaan #5 Kepada Menteri Perusahaan Perladangan Dan Komoditi

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #2 kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #1 kepada Menteri Pengankutan

 • Lihat Semua

  2-4-2015

 • Rang Undang-undang Lembaga Pembiayaan Perumahan Sektor Awam 2015

 • Rang Undang-undang Teknologis dan Juruteknik 2014

 • Rang Undang-undang Perhubungan Perusahaan (Pindaan) 2014

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan #5 kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan tempatan

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pengankutan

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Belia Dan Sukan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan kerajaan Tempatan

 • Lihat Semua

  1-4-2015

 • Rang Undang-undang Pendidikan (Pindaan) 2014

 • Rang Undang-undang Dadah Berbahaya (Pindaan) (No. 2) 2014

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Pembangunan

 • Pertanyaan #8 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #7 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #5 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Perdagangan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Lihat Semua

  31-3-2015

 • (Kementerian Pertahanan) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2014) 2015

 • (Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan dan Kerajaan Tempatan) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2014) 2015

 • (Kementerian Kesihatan) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2014) 2015

 • (Kementerian Pendidikan) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2014) 2015

 • (Kementerian Wilayah Persekutuan) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2014) 2015

 • (Kementerian Kerja Raya) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2014) 2015

 • (Kementerian Luar negeri) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2014) 2015

 • (Jabatan Perdana Menteri) Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2014) 2015

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan kepengunaan

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Kewangan

 • Lihat Semua

  30-3-2015

 • Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2014) 2015

 • Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2014) 2015

 • Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2014) 2015

 • Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2014) 2015

 • Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2014) 2015

 • Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan (2014) 2015

 • Pertanyaan #7 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #6 Kepada Meteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #5 kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #2 Kepada menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Kewangan

 • Lihat Semua

  26-3-2015

 • (JPM Dato’ Razali bin Ibrahim) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (JPM Puan Hajah Nancy binti Shukri) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (JPM Datuk Joseph Entulu anak Belaun) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (JPM Dato’ Seri Jamil Khir bin Baharum) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (JPM Dato’ Seri Shahidan bin Kassim) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (JPM Dato’ Sri Abdul Wahid Omar) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (JPM Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Kurup ) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Luar Negeri

 • Pertanyaan #5 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 kepada Menteri Belia Dan Sukan

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Kewangan

 • Lihat Semua

  25-3-2015

 • (Menteri Kewangan II) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Menteri Belia dan Suka) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Menteri Kesihatan) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Menteri Sumber Manusia) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepenggunaan)Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #7 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Belia dan Sukan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, koperasi Dan kepengunaan

 • Pertanyaan #2 kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Lihat Semua

  24-3-2015

 • (Kementerian Perusahaan, Perladangan dan Komoditi) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (kementerian Wilayah Persekutuan) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Kementerian Komunikasi Dan Multimedia) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Kementerian Dalam Negeri) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Kementerian Kerja raya) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, koperasi Dan Kepengunaan

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri

 • Pertanyaan #5 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Persoalan #2 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Lihat Semua

  23-3-2015

 • (Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau dan Air) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Kementerian Pertahanan) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan)Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Kementerian Alam Sekitar Dan Sumber Asli) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (kementerian Pengankutan) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Kementerian Pendidikan) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • Pertanyaan #10 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #8 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Pengankutan

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #5 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pendidikan

 • Lihat Semua

  19-3-2015

 • (Subang) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Kubang pasu) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Kuantan) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Machang) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Batu Gajah)Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (sungai Siput) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Kulai) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Tasek Gelugor) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Dunggun) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Sepanggar) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Bayan baru) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Baling) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Gelang patah) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Sibuti) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • Pertanyaan #7 Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Lihat Semua

  18-3-2015

 • (Tanjong) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Paya Besar) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Bachok) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (kangar) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Sandakan) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Pasir Gudang) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Lumut) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Kota Semarahan) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Lanang) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Tanjong Piai) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (kuala Krai) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Masjid Tanah) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (PJ Selatan) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Kota Melaka) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Labuan) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (kubang Kerian) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • Lihat Semua

  17-3-2015

 • (Bintulu) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Parit) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Kepog) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Silam) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Bukit Gantang) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Putatan) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Selayang) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Setiu) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Ipoh Barat) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Bagan Serai) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (kuala Terengganu) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Hulu Rajang) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (seputeh) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Jelebu) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Batu) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Lipis) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • Lihat Semua

  16-3-2015

 • Rasah Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Sabak Bernam) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Parit Buntar) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Lawas) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Sungai Petani) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Kuala Selangor) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Raub) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (parit Sulong) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Rantau panjang) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Setiawangsa) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Pandan) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Tanah Merah) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Bagan) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Grik) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Kalabakan) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Gombak) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • Lihat Semua

  12-3-2015

 • (seputeh) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Sepang) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Limbang) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Gopeng) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Simpan Renggam) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Bandar Tun Razak) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • ( Jerlun) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Sibu) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Kinabatangan) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Kuala Nerus) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #7 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Pembangunan wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #4 kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Wilayah Persekutuan

 • Lihat Semua

  11-3-2015

 • ( Jerantut) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Kuala Kedah) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Sekijang) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • ( Temerloh) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • ( Jasin ) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • ( SIpitang) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Puchong) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Lenggong)Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • ( Kuala Langat) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Titiwangsa) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Pokok Sena) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Pengerang) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • Pertanyaan #6 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 Kepada Perdana Menteri

 • Lihat Semua

  10-3-2015

 • (lembah Pantai) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Tenom) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • (Tanjong Karang) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • Pertanyaan 4 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi hijau Dan Air

 • Pertanyan 3 kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan 2 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan 1 kepada Perdana Menteri

 • Lihat Semua

  9-3-2015

  Lihat Semua

  27-11-2014

 • Usul-Usul Menteri Kewangan

 • Rang Undang-undang Ahi Parlimen (Saraan) (Pindaan) 2014

 • Rang Undang-undang Juruukur Bahan (Pindaan) 2014

 • Rang Undang-undang Arkitek (Pindaan) 2014

 • Rang Undang-undang Pendaftaran Jurutera (Pindaan) 2014

 • Rang Undang-undang Kawalan Bekalan (Pindaan) 2014

 • Rang Undang-undang Malaysian Airline System Berhad (Pentadbiran) 2014

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri kesihatan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Perdangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Kesihatan

 • Lihat Semua

  26-11-2014

 • Rang Undang-undang Perkongsian Liabiliti Terhad (Pindaan) 2014

 • Rang Undang-undang Pendaftaran Perniagaan (Pindaan) 2014

 • Rang Undang-undang Suruhanjaya Syarikat Malaysia (Pindaan) 2014

 • Rang Undang-undang Penghasilan Bersih Perjanjian Kewangan 2014

 • Rang Undang-undang Kewangan (No.2) 2014

 • Rang Undang-undang Penjara (Pindaan)(No.2) 2014

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaa #5 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Lihat Semua

  25-11-2014

 • Rang Undang-Undang Perbekalan 2015 Kementerian Pendidikan

 • Rang Undang-Undang Perbekalan 2015 Kementerian Dalam Negeri

 • Rang Undang-Undang Perbekalan 2015 Kementerian Luar Negeri

 • Usul Menangguhkan Mesyuarat Di Bawah P.M. 18(1):

 • Pertanyaan #10 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #7 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepengunaan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #3 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Pengangkutan

 • Lihat Semua

  24-11-2014

 • Usul di bawah Peraturan Mesyuarat 19 MP Shah Alam

 • Rang Undang-Undang Perbekalan 2015 Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Rang Undang-Undang Perbekalan 2015 Kementerian Sains, Teknologi Dan Inovasi

 • Rang Undang-Undang Perbekalan 2015 Kementerian Sumber Manusia

 • Rang Undang-Undang Perbekalan 2015 Kementerian Belia Dan Sukan

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pengangkutan

 • Pertanyaan #2 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan # 1 Kepada Menteri Pendidikan

 • Lihat Semua

  20-11-2014

 • Rang Undang- Undang Perbekalan 2015 Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 • Rang Undang-Undang Perbekalan 2015 Kementerian Pertanian Dan Asas Tani [B21/P21]

 • Pertanyaan #9 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Wilayah Persekutuan

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #5 kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #2 Kepada menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Perusahaan Perladangan Dan Komoditi

 • Lihat Semua

  19-11-2014

 • Rang Undang Undang Perbekalam 2015 Kementerian Wilayah Persekutuan

 • Rang Undang Undang Perbekalam 2015 Kementerian Perdagangan Dalam Negeri, koperasi Dan Kepengunaan

 • Rang Undang-Undang Perbekalan 2015 Kementerian Komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #3 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #2 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Lihat Semua

  18-11-2014

 • Rang Undang- Undang Perbekalan 2015 Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Rang Undang- Undang Perbekalan 2015 Kementerian Pertahanan

 • Usul Di Bawah Peraturan Mesyuarat 26(1)(P)

 • Rang Undang- Undang Perbekalan 2015 Kementerian Kerja Raya

 • Pertanyaan #10 Kepada Menteri Perusahaan Perladangan Dan Komoditi

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan #6 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, koperasi Dan Kepengunaan

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #2 kepada Menteri KEsejahteraan Bandar, Perumahan Dan kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Lihat Semua

  17-11-2014

 • Rang Undang- Undang Perbekalan 2015 Kementerian Pelancongan dan Kebudayaan

 • Rang Undang- Undang Perbekalan 2015 Kementerian Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #10 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #8 kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #7 Kepada menteri kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, koperasi Dan Kepengunaan

 • Lihat Semua

  13-11-2014

 • Rang Undang- Undang Perbekalan 2015 Kementerian Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Rang Undang- Undang Perbekalan 2015 Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Belia Dan Sukan

 • Pertanyaan #3 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Lihat Semua

  12-11-2014

 • Rang Undang-Undang Perbekalan 2015 Kementerian Kesihatan

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

 • Pertanyaan #8 kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #3 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Pendidikan

 • Rang Undang-Undang Perbekalan 2015 Kementerian Perusahaan Perladangan Dan Komoditi

 • Lihat Semua

  11-11-2014

 • Pertanyaan #23 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #11 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Kewangan

 • Rang Undang-Undang Perbekalan 2015 Diperingkat Jawatankuasa Kementerian Pengangkutan

 • Rang Undang-Undang Perbekalan 2015 Diperingkat Jawatankuasa Kementerian Kewangan

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Perusahaan Perladangan Dan Komoditi

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan #1 Menteri Kewangan

 • Lihat Semua

  10-11-2014

 • Rang Undang Undang Perbekalan 2015 Di Peringkat JawatanKuasa

 • Pertanyaan #9 Kepada Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Wilayah Persekutuan

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pelancongan Dan Kebudayaan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau dan Air

 • Lihat Semua

  6-11-2014

 • Sambungan bahas Rang Undang- Undang Perbekalan 2015

 • Pertanyaan #10 Kepada Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri PErtanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepengunaan

 • Pertanyaan #1 Kepada Perdana Menteri

 • Lihat Semua

  5-11-2014

 • Sambungan Bahas Rang Undang-undang Perbekalan 2015

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Kesejahteraan bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Belia Dan Sukan

 • Pertanyaan #1 Kepada Perdana Menteri

 • Lihat Semua

  4-11-2014

 • Sambungan Bahas Rang Undang2 Perbekalan 2015

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #3 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #1 Kepada Perdana Menteri

 • Lihat Semua

  3-11-2014

 • Sambungan Perbahasan Rang Undang-undang Perbekalan 2015

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan kepengunaan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Luar Negeri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Perlancongan Dan Kebudayaan

 • Pertanyaan #2 Perdana Menteri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas tani

 • Lihat Semua

  30-10-2014

 • Sambungan Perbahasan Rang Undang Undang Perbekalan 2015

 • Pertanyaan #7 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #6 kepada Mentri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #3 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #1 Kepada Perdana Menteri

 • Lihat Semua

  29-10-2014

 • Sambungan Perbahasan Rang Undang Undang Perbekalan 2015

 • Pertanyaan #10 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Kerja raya

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pertahanan

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Kewangan

 • Lihat Semua

  28-10-2014

 • Sambungan Perbahasan Rang Undang Undang Perbekalan 2015

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #2 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Sains, teknologi Dan Inovasi

 • Lihat Semua

  27-10-2014

 • Sambungan Perbahasan Rang Undang-undang Perbekalan2015

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Perusahaan Perladangan Dan Komoditi

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Perdangangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepengunaan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Sumber Asli Dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Kesihatan

 • Lihat Semua

  16-10-2014

 • Sambungan Perbahasan Rang Undang-Undang Perbekalan 2015

 • Pertanyaan #6 Kepada menteri Kewangan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pertahanan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pengankutan

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Kewangan

 • Lihat Semua

  15-10-2014

 • Sambungan Perbahasan Rang Undang–undang Pembekalan 2015

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #5 kepada Menteri Belia dan Sukan

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pelancongan Dan Kebudayaan

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Pengangkutan

 • Pertanyaan#1 Kepada Menteri Pendidikan

 • Lihat Semua

  14-10-2014

 • Sambungan Perbahasan Rang Undang–undang Pembekalan 2015

 • Pertanyaan #7 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #3 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Luar Negeri

 • Lihat Semua

  13-10-2014

 • Rang Undang–undang Pembekalan 2015

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Wilayah Persekutuan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan masyarakat

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Perdangangan Dalam Negeri, koperasi Dan Kepenggunaan

 • Pertanyaan #3 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Lihat Semua

  10-10-2014

 • Pembentangan Bajet 2015 Oleh Perdana Menteri Malaysia

 • Lihat Semua

  9-10-2014

 • Rang Undang–undang Penjara (Pindaan) (No.2) 2014

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi dan Kepengunaan

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Perusahaan Perladangan Dan Komoditi

 • Pertanyaan #6 Kepada menteri Sumber Asli dan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas tani

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Pertahanan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri KEmajuan Luar bandar Dan Wilayah

 • Lihat Semua

  8-10-2014

 • Rang Undang-Undang Suruhanjaya Koperasi Malaysia (Pindaan) 2014

 • Pertanyaan #7 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #6 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Tenaga teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Dalam negeri (Usaha Kerajaan Dlm Menangani Gelaja HUman Trafficking)

 • Pertanyaan #3 kepada Perdana Menteri ( rancangan aktiviti bermafaat untuk masyarakat kampung)

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Dalam Negeri (penguatkuasa terhadap siber kafe/judi)

 • Lihat Semua

  7-10-2014

 • Rang Undang-Undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia (Pindaan) 2014

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Luar Negeri

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #2 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #1 Kepada Perdana Menteri

 • Lihat Semua

  23-7-2014

 • USUL PERDANA MENTERI DI BAWAH P.M. 27(3): – Tragedi Malang Pesawat MAS MH17

 • Lihat Semua

  19-6-2014

 • ATURAN URUSAN MESYUARAT DAN USUL-USUL

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri tenaga, Teknologi Hijau dan Air

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri komunikasi dan Multimedia

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

 • Lihat Semua

  18-6-2014

 • Ucapan Penangguhan

 • Rang Undang-undang Pencegahan Pengubahan Wang Haram dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (Pindaan) 2013

 • Pertanyaan #7 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #5 Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, K & K

 • Lihat Semua

  17-6-2014

 • UCAPAN PENANGGUHAN

 • Rang Undang-undang Kawalan Harga dan Antipencatutan

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas tani

 • Pertanyaan# 6 Kepada Menteri Pelancaongan Dan Kebudayaan

 • Pertanyaan #5 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Lihat Semua

  16-6-2014

 • Ucapan-Ucapan Penangguhan

 • Rang Undang-undang Penggalakan Pelaburan (Pindaan) 2014

 • Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2014) 2014

 • Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2014) 2014

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Belia Dan Sukan

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pengankutan

 • Pertanyaan #2 Kepada Sumber Manusia

 • Pertanyaan #1 kepada Menteri Pertahanan

 • Lihat Semua

  12-6-2014

 • UCAPAN-UCAPAN PENANGGUHAN

 • Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2014) 2014

 • Rang Undang-undang Perbekalan Tambahan (2014) 2014

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan# 3 Kepada Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan# 1 Kepada Menteri Kewangan

 • Lihat Semua

  11-6-2014

 • UCAPAN-UCAPAN PENANGGUHAN

 • Rang Undang-Undang Perbekalan Tambahan

 • Pertanyaan# 9 Kepada Perdana Menteri

 • Pertayaan# 8 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan# 7 Kepada Menteri Kerja raya

 • Pertanyaan# 5 Kepada Menteri Perusahaan Perladangan Dan Komoditi

 • Pertanyaan#4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan#3 Kepada Menteri Pertahanan

 • Pertanyaan# 2 Kepada Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan#1 Kepada Menteri Belia Dan Sukan

 • Lihat Semua

  10-6-2014

 • Rang Undang Undang Institusi Pendidikan Tinggi Swasta

 • Rang Undang Undang Institusi Pendidikan Tinggi Swasta

 • Ucapan Penangguhan

 • Rang Undang Undang Yayasan Guru Tun Hussein Onn 2014

 • Pertanyaan# 5 Kepada menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan#4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan# 3 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan# 2 Kepada Menteri Pengangkutan

 • Pertanyaan #1 kepada Menteri Pendidikan

 • Lihat Semua

  9-6-2014

 • Rang Undang Undang Yayasan Guru Tun Hussein Onn 2014

 • Pertanyaan #5

 • Lihat Semua

  10-4-2014

 • USUL-USUL MENTERI KEWANGAN

 • USUL-USUL MENTERI KEWANGAN

 • Rang Undang-Undang Bahan- Bahan Kakisan Dan Letupan Dan Senjata Berbahaya

 • Keputusan Peraturan Peraturan Mesyuarat Oleh Tuan Yang di-Pertua Speaker Dewan Rakyat

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Perdangangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepengunaan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #2 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #1 Kepada Perdana Menteri

 • Lihat Semua

  9-4-2014

 • RANG UNDANG-UNDANG SARAAN HAKIM (PINDAAN) 2013

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Belia Dan Sukan

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #1 Kepada Perdana Menteri

 • Lihat Semua

  8-4-2014

 • RANG UNDANG-UNDANG SARAAN HAKIM (PINDAAN) 2013

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #6 kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Perlancongan

 • Pertanyaan #4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #2 Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Lihat Semua

  7-4-2014

 • RANG UNDANG-UNDANG CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN 2014

 • USUL PENCULIKAN DI SINGAMATA REEF RESORT SEMPORNA

 • Pertanyaan #10 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #9 Kepada Menteri Pedidikan

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Pengankutan

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Sumber Asli & Alam Sekitar

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan & Kerajaan Temp

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Lihat Semua

  3-4-2014

 • RANG UNDANG-UNDANG CUKAI BARANG DAN PERKHIDMATAN

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas tani

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Perdangangan Dalam Negeri, Koperasi & Kepenggunaan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #2 Kepada menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah

 • Lihat Semua

  2-4-2014

 • RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN TAMBAHAN (2013) 2014 KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN MULTIMEDIA

 • RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN TAMBAHAN (2013) 2014 KEMENTERIAN kESEJAHTERAAN BANDAR PERUMAHAN KERAJAAN TEMP

 • Pertanyaan #8 kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Wilayah Persekutuan

 • Pertanyaan #6 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan & Kerajaan Temp

 • Pertanyaan #1 kepada Menteri Kerja Raya

 • Lihat Semua

  1-4-2014

 • RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN TAMBAHAN (2013) 2014 KEMENTERIAN KERJA RAYA

 • RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN TAMBAHAN (2013) 2014 Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar

 • RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN TAMBAHAN (2013) 2014 Kementerian Dalam Negeri

 • RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN TAMBAHAN (2013) 2014 Jabatan Perdana Menteri

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar & Wilayah

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Wilayah Persekutuan

 • Pertanyaan #5 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Dalam Negeri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau & Air

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar & Wilayah

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Kewangan

 • Lihat Semua

  31-3-2014

 • RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN TAMBAHAN (2013) 2014 Bacaan Kali Yang Kedua Pergulungan Oleh Menteri Kewangan

 • RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN TAMBAHAN (2013) 2014 Bacaan Kali Yang Kedua Bahas Oleh Pengerang

 • RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN TAMBAHAN (2013) 2014 Bacaan Kali Yang Kedua Bahas Oleh Pandan

 • RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN TAMBAHAN (2013) 2014 Bacaan Kali Yang Kedua Bahas Oleh Kuala Selangor

 • RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN TAMBAHAN (2013) 2014 Bacaan Kali Yang Kedua Bahas Oleh Kluang

 • RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN TAMBAHAN (2013) 2014 Bacaan Kali Yang Kedua Bahas Oleh Lenggong

 • RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN TAMBAHAN (2013) 2014 Bacaan Kali Yang Kedua Bahas Oleh Pokok Sena

 • RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN TAMBAHAN (2013) 2014 Bacaan Kali Yang Kedua Bahas Oleh Jasin

 • RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN TAMBAHAN (2013) 2014 Bacaan Kali Yang Kedua Bahas Oleh Gombak

 • RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN TAMBAHAN (2013) 2014 Bacaan Kali Yang Kedua Bahas Oleh Kinabatangan

 • RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN TAMBAHAN (2013) 2014 Bacaan Kali Yang Kedua Bahas Oleh Bagan

 • RANG UNDANG-UNDANG PERBEKALAN TAMBAHAN (2013) 2014 Bacaan Kali Yang Kedua Oleh Kementerian Kewangan

 • Pertanyaan #8 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri komunikasi Dan Multimedia

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Belia Dan Sukan

 • Lihat Semua

  27-3-2014

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Jabatan Perdana Menteri Muar

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Jabatan Perdana Menteri Senator

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Jabatan Perdana Menteri Persiangan

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Jabatan Perdana Menteri Batang Sadong

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Jabatan Perdana Menteri Jerai

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementeria Jabatan Perdana Menteri Arau

 • Pertanyaan #8 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri Teknologi Hijau Dan Air

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa & Industri

 • Pertanyaan #5 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan #2 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Sumber Manusia

 • Lihat Semua

  26-3-2014

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Luar Negara

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Dalam Negeri

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Wilayah & Persekutuan

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Kamajuan Luar Bandar & Wilayah

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Perdagangan Dalam Negeri K & K

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Kerja raya

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Pemb Wanita Keluarga & masyarakat

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Pertahanan

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Belia dan Sukan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pengangkutan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi

 • Pertanyaan #3 kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga & Masyarakat

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #1 Kepada Menteri Pendidikan

 • Lihat Semua

  25-3-2014

 • (Menteri Luar Negeri) Usul Menjunjung Kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Yang Dipertuan Agong

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Pertanian Asas Tani

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Kesejahteraan Bandar, Perumahan & Kerajan Temp

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Perdagangan Antarabangsa

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Sumber Manusia

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Perusahaan Perladangan & Komoditi

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Tenaga, Teknologi Hijau & Air

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Kesihatan

 • #Usul Khas Zahir Rasa Sedih Tragedi MH370 Oleh Sebrong

 • #Usul Khas Zahir Rasa Sedih Tragedi MH370 Oleh Gelang Patah

 • #Usul Khas Zahir Rasa Sedih Tragedi MH370 Segamat

 • #Usul Khas Zahir Rasa Sedih Tragedi MH370 Oleh Persiangan

 • #Usul Khas Zahir Rasa Sedih Tragedi MH370 Oleh Nibong Tebal

 • #Usul Khas Zahir Rasa Sedih Tragedi MH370 Oleh Limbang

 • #Usul Khas Zahir Rasa Sedih Tragedi MH370 Oleh Bentong

 • #Usul Khas Zahir Rasa Sedih Tragedi MH370 Oleh Kinabatangan

 • Lihat Semua

  24-3-2014

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Pengankutan

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Pelancongan & Kebudayaan

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian komunikasi & Multimedia

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Sains, Teknologi & Inovasi

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Sumber Asli & Alam Sekitar

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Pendidikan

 • Pengulungan Usul Menjungjung Kasih Kementerian Kewangan

 • Pertanyaan #7 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Kerja Raya

 • Pertanyaan #5 Kepada menteri Kesejahteraan Bandar, Perumahan Dan Kerajaan Tempatan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Perdagangan Dalam Negeri, Koperasi Dan Kepenggunaan

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Pertanian Dan Industri Asas Tani

 • Pertanyaan #1 kepada Perdana Menteri

 • Lihat Semua

  20-3-2014

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Dungun

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Jelutong

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Selayang

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Bachok

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Lubuk Antu

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Bukit Katil

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Sri Aman

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Bukit Bendera

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Kubang Pasu

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Penampang

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Machang

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Tumpat

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Masjid Tanah

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Bakri

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Libaran

 • Lihat Semua

  19-3-2014

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Kota Semarahan

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Beruas

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Paya Baru

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Pertalang Jaya Selatan

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Sekijang

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Temerloh

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Kota Tinggi

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Sandakan

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Setiu

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Lembah Pantai

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Kanowit

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Kota raja

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Parit

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Rasah

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Tanjong Piai

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Wangsa Maju

 • Lihat Semua

  18-3-2014

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Batu

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Kangar

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Seputih

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Jerantut

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Parit Buntar

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Batu Sapi

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Raub

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Limbang

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Alor Setar

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Setiawangsa

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Pasir Mas

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Kuala Selangor

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Kota Kinabalu

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Sabak Bernam

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Sungai Siput

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Simpang Renggam

 • Lihat Semua

  17-3-2014

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Marang

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Kuantan

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Kota Melaka

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Jerlun

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Jasin

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Ipoh Timur

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Bukit Gantang

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Bintulu

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Pokok Sena

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Kinabatangan

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Ipoh Timur

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Padang Besar

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Labuan

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Kuala Terengganu

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Kuala Kedah

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Jelebu

 • Lihat Semua

  13-3-2014

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Permatang Pauh

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Tanjong Karang

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Lenggong

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Katereh

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Gelang Patah

 • Pertanyaan #7 KEpada Kementerian Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • Pertanyaan #6 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Pertahanan

 • Pertanyaan #4 Kepada Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga Dan Masyarakat

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Perdagangan Antarabangsa Dan Industri

 • Pertanyaan #2 Kepada Menteri Kesihatan

 • Pertanyaan # 1 kepada menteri Tenaga Teknologi Hijau Dan Air

 • Lihat Semua

  12-3-2014

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Petaling Jaya Utara

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Tanah Merah

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Sipitang

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Shah Alam

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Serdang

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Pengerang

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Lumut

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Grik

 • PERTANYAAN #8 Kepada Menteri Sains, Teknologi Dan Inovasi

 • PERTANYAAN #6 Kepada Menteri Kemajuan Luar Bandar Dan Wilayah

 • PERTANYAAN #5 Kepada Perdana Menteri

 • PERTANYAAN #4 Kepada Perdana Menteri

 • PERTANYAAN #3 Kepada Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • PERTANYAAN #2 kepada Perdana Menteri

 • PERTANYAAN #1 Kepada Menteri Pendidikan

 • Lihat Semua

  11-3-2014

 • Usul menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda Oleh YB Lipis

 • Usul – menjunjung kasih Titah Ucapan Seri Paduka Baginda – Tanjong Manis

 • Cadangan suatu ucapan yang tidak sepertinya dipersembahkan kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong

 • Usul- Cadangan Menteri Dalam Negeri Mengenai Jalan Jalan Parlimen

 • PERTANYAAN #9 Kepada Menteri Komunikasi Dan Multimedia

 • PERTANYAAN #7 Menteri Sumber Manusia

 • PERTANYAAN #5 Kepada Perdana menteri

 • PERTANYAAN #3 Kepada Menteri Tenaga, Teknologi Hijau Dan Air

 • PERTANYAAN #1- langkah-langkah konkrit ke arah meringankan bebanan kos sara hidup yang semakin hari kian meningkat.

 • Lihat Semua

  11-12-2013

 • PERTANYAAN #7 kepada Menteri Komuniskasi Dan Multimedia

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Dato’ Sri Ismail Sabri bin Yaakob

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Datuk Ab. Aziz bin Kaprawi

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Dato’ Seri Dr. Hilmi bin Yahaya

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Datuk Haji Fadillah bin Yusof

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Dato’ Sri Ahmad Shabery Cheek

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Dato Sri Douglas Uggah Embas

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Datuk Seri Panglima Dr. Maximus Johnity Ongkili

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Dato’ Sri Mustapa Mohamed

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Dato’ Abd. Rahman Dahlan

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Dato’ Seri Mohamed Nazri Abdul Aziz

 • Peraturan Mesyuarat : YB Padang Serai

 • Pertanyaan #6 : Kekurangan Dan Gangguan Elektrik Di Seluruh Sabah

 • Pertanyaan #5 : Warga Emas Di Malaysia Tidak Diberi Nafkah Ooleh Anak Mereka

 • Pertanyaan #4 : Pengecualian Tol Motosikal Berkuasa Tinggi

 • Pertanyaan #3 : Perumahan Rakyat 1Malaysia (PR1MA)

 • Lihat Semua

  5-12-2013

 • Ucapan Penutup Sidang Parlimen

 • AKTA TATACARA KEWANGAN 1957

 • AKTA KASTAM 1967 & AKTA DUTI TIMBAL BALAS DAN ANTI LAMBAKAN 1993

 • AKTA EKSAIS 1976

 • AKTA PENDANAAN KERAJAAN 1983

 • Pertanyaan #7 : Perkhidmatan Bekalan Air Bersih Di Perkampungan Orang Asli

 • Pertanyaan #6 : Jumlah Hari Bersidang Parlimen

 • Pertanyaan #5 : Pelajar Yang Gagal Dalam Peperiksaan SPM

 • Pertanyaan #4 : Polisi Permit Kerja Sementara Pekerja Asing

 • Pertanyaan #3 : Had Maksimum Umur Pengawal Keselamatan

 • Pertanyaan #2 : Kejayaan Ops 6P Bersepadu

 • Lihat Semua

  4-12-2013

 • RUU Dadah Berbahaya (Pindaan) 2013 Bacaan Ketiga

 • RUU Dadah Berbahaya (Pindaan) 2013 Bacaan Kedua : Penggulungan Menteri

 • RUU Dadah Berbahaya (Pindaan) 2013 Bacaan Kedua : Perbahasan

 • RUU Dadah Berbahaya (Pindaan) 2013 Bacaan Kedua : Usul Menteri

 • RUU Fi (Jabatan Muzium Malaysia) (Pengesahan) 2013 Bacaan Ketiga

 • RUU Fi (Jabatan Muzium Malaysia) (Pengesahan) 2013 Bacaan Kedua : Penggulungan Menteri

 • RUU Fi (Jabatan Muzium Malaysia) (Pengesahan) 2013 Bacaan Kedua : Perbahasan

 • RUU Fi (Jabatan Muzium Malaysia) (Pengesahan) 2013 Bacaan Kedua : Usul Menteri

 • RUU Kewangan (No.2) 2013 Bacaan Ketiga

 • RUU Kewangan (No.2) 2013 Bacaan Kedua : Penggulungan Menteri

 • RUU Kewangan (No.2) 2013 Bacaan Kedua : Perbahasan

 • RUU Kewangan (No.2) 2013 Bacaan Kedua : Usul Menteri

 • RUU Pencegahan Pengubahan Wang Haram Dan Pencegahan Pembiayaan Keganasan (Pindaan) 2013 Bacaan Kali Pertama

 • Usul YB Kuantan

 • Usul YB Sandakan

 • Pertanyaan #3 : Projek Perintis “Kampung Abad ke-21”

 • Lihat Semua

  3-12-2013

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Ketiga

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B62 : Penggulungan Menteri

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B62 : Perbahasan

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B28 : Penggulungan Menteri

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B28 : Perbahasan

 • RUU Saraan Hakim (Pindaan) 2013 Bacaan Kali Pertama

 • Pertanyaan #13 : Perpaduan Rakyat Malaysia

 • Pertanyaan #12 : Persatuan Ibu Bapa dan Guru

 • Pertanyaan #9 : Jumlah Pelajar Malaysia Yang Memilih Untuk Menyambung Pengajian Di Mesir

 • Pertanyaan #7 : Hubungan KBS Dan Persatuan Sukan Induk

 • Pertanyaan #6 : Pencen Warga Telekom Malaysia

 • Pertanyaan #5 : ”Blue Ocean Strategy”

 • Pertanyaan #4 : International Covenant On Civil & Political Rights

 • Pertanyaan #3 : Penularan Penggunaan Papan Iklan Dalam Bahasa Asing

 • Pertanyaan #2 : Kedudukan Ke-24 World Economic Forum

 • Pertanyaan #1 : Kuota Permohonan 1Azam

 • Lihat Semua

  28-11-2013

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B45 : Perbahasan

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B31 : Penggulungan Menteri

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B31 : Perbahasan

 • Pertanyaan #7 : Jemaah Haji Malaysia Bagi Tahun 2013/1434 Hijrah

 • Pertanyaan #6 : Keluarga Miskin Di Batu Pahat

 • Pertanyaan #5 : Pprogram Satu Daerah Satu Industri

 • Pertanyaan #4 : Hospital Di Parlimen Kapar

 • Pertanyaan #3 : Nilai Eksport Negara Mengikut Keutamaan Komoditi

 • Pertanyaan #2 : Cadangan Pembentukan Polis Bantuan Di Negeri

 • Lihat Semua

  27-11-2013

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B42 : Penggulungan Menteri

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B42 : Perbahasan

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B20 : Penggulungan Menteri

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B20 : Perbahasan

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B32 : Penggulungan Menteri

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B32 : Perbahasan

 • Usul YB Tanjong Karang

 • Pertanyaan #9 : Hotel Seri Malaysia

 • Pertanyaan #8 : Institusi Penyiasat Bebas ‘Ombudsman’

 • Pertanyaan #7 : Sekolah Rendah Agama Dan Sekolah Menengah Agama Integrasi Di Seluruh Negara

 • Pertanyaan #6 : Pengecualian Bayaran Balik Pinjaman Belajar Bagi OKU

 • Pertanyaan #5 : Usaha Mengeluar Lesen Pemandu Di Luar Bandar

 • Pertanyaan #4 : Doktor Dan Pakar Di Hospital Besar Kuala Terengganu

 • Pertanyaan #3 : One-Stop-Centre Untuk Urusan Pelaburan Asing

 • Pertanyaan #2 : Filem-Filem Tempatan Tajaan FINAS

 • Pertanyaan #1 : Menaiktaraf APMM Di Bintulu, Sarawak

 • Lihat Semua

  26-11-2013

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B43 : Penggulungan Menteri

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B43 : Perbahasan

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B30 : Penggulungan Menteri

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B29 : Penggulungan Menteri

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B30 : Perbahasan

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B29 : Perbahasan

 • Usul YB Bukit Katil

 • Pertanyaan #8 : Jumlah Kedatangan Pelancong Ke Malaysia Untuk Mendapat Rawatan

 • Pertanyaan #7 : Stesen NGV Pulau Langkawi

 • Pertanyaan #6 : Jumlah Hutang PTPTN

 • Pertanyaan #5 : Kelewatan Penempatan Graduan Ijazah Sarjana Muda Pendidikan

 • Pertanyaan #4 : Cuti Menunaikan Haji Kakitangan Kerajaan

 • Pertanyaan #3 : Langkah Mewujudkan Suasana Perniagaan Komprehensif

 • Lihat Semua

  25-11-2013

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B29 : Perbahasan

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B60 : Penggulungan Menteri

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B60 : Perbahasan

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B27 : Perbahasan

 • Usul YB Kuantan

 • Pertanyaan #11 : Masalah Kesesakan Depoh Tahanan

 • Pertanyaan #10 : Nisbah Hutang Kepada GDP Negara

 • Pertanyaan #9 : Hasil Produk Pertanian, Ternakan, Nelayan Dan Perladangan

 • Pertanyaan #8 : Rang Undang-Undang Akses Kepada Sumber Biologi Dan Perkongsian Faedah

 • Pertanyaan #7 : Parlimen Belia Malaysia

 • Pertanyaan #6 : Bebanan Dan Implikasi Yang Ditanggung Oleh Peminjam PPTPN

 • Pertanyaan #5 : Persediaan Jabatan Bomba & Penyelamat Di Sabah

 • Pertanyaan #3 : Langkah Penguatkuasaan Terhadap Syarikat-Syarikat Yang Mencemarkan Alam Sekitar

 • Pertanyaan #2 : Cadangan Pembinaan Pusat Perpindahan Banjir Yang Tetap

 • Pertanyaan #1 : Peranan Masyarakat Dan PIBG Yang Boleh Membantu Menjayakan PPPM

 • Lihat Semua

  21-11-2013

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B25 : Penggulungan Menteri

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B25 : Perbahasan

 • Pertanyaan #12 : Monopoli Tokoh-Tokoh Politik Dalam Pentadbiran & Pengurusan Pertubuhan Belia & Sukan

 • Pertanyaan #10 : Status Pengesahan Jawatan Pengetua Kolej Melayu Kuala Kangsar

 • Pertanyaan #9 : Produk PKS

 • Pertanyaan #7 : Jumlah Pinjaman Pelajaran MARA

 • Pertanyaan #4 : Masalah Sosial Masyarakat India

 • Pertanyaan #3 : Peranan Jabatan Hal Ehwal Orang Asli

 • Pertanyaan #2 : Insentif Bagi Mewujudkan Bangunan Hijau

 • Pertanyaan #1 :Cukai Jalan Kenderaan Kelas Rendah

 • Lihat Semua

  11-11-2013

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Dato’ Hamzah bin Zainudin

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Datuk Abdul Rahim bin Bakri

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Dato’ Dr. James Dawos Mamit

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Dato’ Seri Haji Idris Jusoh

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Dato’ Razali bin Ibrahim

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Dato’ Sri Abdul Wahid Omar

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Puan Hajah Nancy binti Shukri

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Datuk Joseph Entulu anak Belaun

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Tan Sri Datuk Seri Panglima Joseph Kurup

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Mejar Jeneral (B) Dato’ Seri Jamil Khir bin Baharum

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Dato’ Seri Shahidan Kassim

 • Pertanyaan #10 : Kes Kehilangan Kapal Terbang “Malaysia Flying Club”

 • Pertanyaan #9 : Kolej Komuniti Parlimen Kota Samarahan

 • Pertanyaan #8 : Kejayaan Negara Dalam Mewujudkan Sumber Tenaga Hijau

 • Pertanyaan #6 : Kajian Khas Pematuhan Solat Di Kalangan Anak Muda

 • Pertanyaan #5 : Dana Pembinaan Surau Atau Masjid Baru

 • Lihat Semua

  7-11-2013

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Sungai Petani

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Segambut

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Alor Gajah

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Shah Alam

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Kepala Batas

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Lipis

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Seputeh

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Kuala Krai

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Kubang Pasu

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Padang Serai

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Seratok

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Lawas

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Alor Setar

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Jerlun

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Bakri

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Bintulu

 • Lihat Semua

  6-11-2013

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Kluang

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Lumut

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Kampar

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : PJ Selatan

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Pasir Mas

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Stampin

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Paya Besar

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Teluk Kemang

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Julau

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Kota Kinabalu

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Batu Kawan

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Tanah Merah

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Dungun

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Setiu

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Baram

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Bayan Baru

 • Lihat Semua

  31-10-2013

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Lanang

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Labuan

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Kuala Kedah

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Sabak Bernam

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Limbang

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Nibong Tebal

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Tenom

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Pengkalan Chepa

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Sibuti

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Raub

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Kuala Kangsar

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Kuala Terengganu

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Sik

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Penampang

 • Pertanyaan #7 : Dokumen IMM13 Di Seluruh Negara

 • Pertanyaan #6 : Bantuan Khas Kepada Semua Orang Kurang Upaya

 • Lihat Semua

  30-10-2013

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Pasir Puteh

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Penampang

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Hulu Rajang

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Pulai

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Bukit Bendera

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Gerik

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Kuala Langat

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Pasir Gudang

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Sibu

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Sepang

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Jelebu

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Tuaran

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Bukit Katil

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Kulai

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Tebrau

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Tasek Gelugor

 • Lihat Semua

  29-10-2013

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Parit Sulong

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Temerloh

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Labis

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Taiping

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Jasin

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Selayang

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Bagan Serai

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Bukit Gantang

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Sipitang

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Bandar Kuching

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Johor Bahru

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Kelana Jaya

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Batu Sapi

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Sungai Siput

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Putatan

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Ipoh Barat

 • Lihat Semua

  28-10-2013

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Rantau Panjang

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Lenggong

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Wangsa Maju

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Baling

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Bagan

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Pengerang

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Serdang

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Kinabatangan

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Marang

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Ayer Hitam

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua : Permatang Pauh

 • Pertanyaan #8 : Rancangan Kementerian Untuk Menubuhkan “Solar Farm” Sebanyak 50MW, 100 MW & Ke atas

 • Pertanyaan #7 : Pekerja Asing Di Dalam Sektor Industri Pengeluaran/Perkilangan

 • Pertanyaan #6 : Perkembangan Terkini Kejayaan Tabung Untuk Makanan

 • Pertanyaan #4 : Program Latihan Khidmat Negara (PLKN)

 • Pertanyaan #3 : Usaha Kementerian Melahirkan Barisan Pekerja AwamYang Berkualiti & Berkredibiliti

 • Lihat Semua

  25-10-2013

 • BAJET 2014 : Usul Menteri Kewangan I

 • BAJET 2013 : TERAS 5

 • BAJET 2013 : TERAS 4

 • BAJET 2013 : TERAS 3

 • BAJET 2013 : TERAS 2

 • BAJET 2013 : TERAS 1

 • Lihat Semua

  24-10-2013

 • RUU Penjara (Pendaan) 2013 Bacaan Kali Yang Ketiga

 • RUU Penjara (Pendaan) 2013 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) : Fasal 1-2

 • RUU Penjara (Pendaan) 2013 Bacaan Kali Yang Kedua : Menteri

 • RUU Penjara (Pendaan) 2013 Bacaan Kali Yang Kedua : Perbahasan 3

 • RUU Penjara (Pendaan) 2013 Bacaan Kali Yang Kedua : Perbahasan 2

 • RUU Penjara (Pendaan) 2013 Bacaan Kali Yang Kedua : Perbahasan 1

 • RUU Penjara (Pendaan) 2013 Bacaan Kali Yang Kedua : Menteri

 • RUU Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) (Pindaan) 2013 Bacaan Ketiga

 • RUU Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) (Pindaan) 2013 Bacaan Kedua (Jawatankuasa) : Fasal 1-4

 • RUU Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) (Pindaan) 2013 Bacaan Kedua : Penggulungan Menteri

 • RUU Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) (Pindaan) 2013 Bacaan Kedua : Perbahasan 1

 • Pertanyaan #7 : Usaha Kerajaan Dalam Membantu Mempertingkat Ekonomi Masyarakat Luar Bandar

 • Pertanyaan #6 : Rumah Orang Tua Disetiap Negeri

 • Pertanyaan #5 : Jumlah Penduduk Bandar Berjaya Di Bawah Inisiatif Kerajaan

 • Pertanyaan #4 : Jumlah & Perbelanjaan Setiap Banduan Di Setiap Penjara Di Malaysia

 • Pertanyaan #3 : Pencapaian Program-Program Di Bawah Inisiatif Jalur Lebar Kebangsaan

 • Lihat Semua

  23-10-2013

 • RUU Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) (Pindaan) 2013 Bacaan Kedua : Perbahasan 4

 • RUU Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) (Pindaan) 2013 Bacaan Kedua : Perbahasan 3

 • RUU Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) (Pindaan) 2013 Bacaan Kedua : Perbahasan 2

 • RUU Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) (Pindaan) 2013 Bacaan Kedua : Perbahasan 1

 • RUU Kesalahan Keselamatan (Langkah-Langkah Khas) (Pindaan) 2013 Bacaan Kedua : Menteri

 • Pertanyaan #11 : Persediaan & Perancangan Kerajaan Untuk Memanfaatkan TPPA

 • Pertanyaan #9 : Tanah NCR/Hak Adat Atau Bergeran

 • Pertanyaan #6 : Status Permohonan Pinjaman TEKUN Nasional

 • Pertanyaan #5 : Hasil Lawatan YAB PM Ke Amerika Syarikat

 • Pertanyaan #4 : Jumlah Rampasan Senjata Api Oleh PDRM

 • Pertanyaan #3 : Jumlah Pengambilan & Peratusan Perjawatan Kakitangan Kerajaan Dari Sarawak

 • Pertanyaan #2 : Bilangan Doktor Wanita Berbanding Doktor Lelaki

 • Pertanyaan #1 : Pendatang Asing Di Malaysia

 • Lihat Semua

  22-10-2013

 • RUU Kanun Keseksaan Bacaan Kedua : Penggulungan Menteri

 • RUU Kanun Keseksaan Bacaan Kedua : Perbahasan 7

 • RUU Kanun Keseksaan Bacaan Kedua : Perbahasan 6

 • RUU Kanun Keseksaan Bacaan Kedua : Perbahasan 5

 • RUU Kanun Keseksaan Bacaan Kedua (Jawatankuasa) : Pindaan Fasal 11

 • RUU Kanun Keseksaan Bacaan Kedua (Jawatankuasa) : Fasal 33

 • RUU Kanun Keseksaan Bacaan Kedua (Jawatankuasa) : Fasal 11-32

 • RUU Kanun Keseksaan Bacaan Kedua (Jawatankuasa) : Fasal 6-10

 • RUU Kanun Keseksaan Bacaan Kedua (Jawatankuasa) : Fasal 5

 • RUU Kanun Keseksaan Bacaan Kedua (Jawatankuasa) : Fasal 1-4

 • Pertanyaan #6 : Langkah Meringankan Beban Pesakit Kanser

 • Pertanyaan #5 : Kenaikan Harga Barang

 • Pertanyaan #4 : Jumlah FDI Negara Tahun 2010-2013

 • Pertanyaan #3 : Program ESSCOM Sabah

 • Pertanyaan #2 : Kos Program Angkasawan Negara Ke-2

 • Pertanyaan #1 : Strategi Kementerian Memupuk & Membudayakan Para Pelajar Di Dalam Sains & Teknologi

 • Lihat Semua

  3-10-2013

 • Ucapan Penangguhan : Bakri

 • Akta Kastam 1967 : Usul Menteri

 • Pertanyaan #7 : Kenderaan Rasmi Kerajaan

 • Pertanyaan #6 : Dasar Kerajaan Tentang Isu Perumahan Pekerja Asing

 • Pertanyaan #5 : Punca Penangguhan Penerbangan Awam

 • Pertanyaan #4 : Agensi Perhubungan Amam Bagi “Endless Possibilities”

 • Pertanyaan #3 : Usaha Kerajaan Menyekat Akses Ubat Haram Di Laman Web

 • Pertanyaan #2 : Projek Tebatan Banjir Sungai Golok

 • Pertanyaan #1 : Usaha Kerajaan Membantu Belia Luar Bandar Dalam Industri Sukan

 • Lihat Semua

  30-9-2013

 • Ucapan Penggulungan : Kulai

 • RUU Perbekalan Tambahan (2013) 2013 : Maksud B.48

 • RUU Perbekalan Tambahan (2013) 2013 : Maksud B.60

 • RUU Perbekalan Tambahan (2013) 2013 : Maksud B.41

 • RUU Perbekalan Tambahan (2013) 2013 : Maksud B.46

 • RUU Perbekalan Tambahan (2013) 2013 : Maksud B.45

 • RUU Perbekalan Tambahan (2013) 2013 : Maksud B.42

 • RUU Perbekalan Tambahan (2013) 2013 : Maksud B.10, B.11

 • RUU Perbekalan Tambahan (2013) 2013 : Maksud B.27

 • RUU Perbekalan Tambahan (2013) 2013 : Maksud B.30

 • RUU Perbekalan Tambahan (2013) 2013 : Maksud B.29

 • Pertanyaan #8 : Anggota RELA

 • Pertanyaan #7 : Perancangan Efektif Kerajaan Mengatasi Kemelesetan Ekonomi & Mengurus Hutang Negara

 • Pertanyaan #5 : Rasional Petronas Carigali Menubuhkan VESTIGO PETROLEUM

 • Pertanyaan #4 : Mekasnisme Perlaksanaan Gaji Minimum Bagi Syarikat-Syarikat Kecil

 • Pertanyaan #3 : Cadangan Penggabungan Dua Pengeluar Kereta Nasional

 • Lihat Semua

  26-9-2013

 • Pertanyaan #6 : Perkembangan Projek RazakSat2

 • Pertanyaan #5 : Kompleks CIQ Di Serikin, Bau, Sarawak

 • Pertanyaan #4 : Mekanisme Mengukur Keberkesanan Bajet-Bajet Tahunan Untuk Menaiktaraf Hidup

 • Pertanyaan #3 : Jumlah Peruntukan Bagi Pembiayaan Kebajikan Belia

 • Pertanyaan #2 : Lokasi & Jumlah Peruntukan Projek Insinerator

 • Pertanyaan #1 : Rasional Langkah Kerajaan Bawa Masuk 1.4 Juta Pekerja Bangladesh

 • Lihat Semua

  25-9-2013

 • Pertanyaan #3 : Margin Bekalan Air Di Lembah Klang & Langkah Strategik Menghadapi Krisis

 • Pertanyaan #2 : Blog Yang Menghina Islam & Tindakan Yang Diambil

 • Pertanyaan #7 : Pergolakan Di Mesir; Langkah Kerajaan Berhubung Masa Depan Pembelajaran Pelajar Malaysia

 • Pertanyaan #5 : Tindakan Holistik Hasil Rungutan Rakyat Berhubung Sistem AES

 • Pertanyaan #4 : Ancaman Lanun & Pencerobohan Pantai Timur Sabah

 • Pertanyaan #1 : Bancian Penempatan Atas Air Perkampungan Timur Sabah

 • Lihat Semua

  24-9-2013

 • Ucapan Penangguhan : Tuaran

 • RUU Akta Profesion Undang-Undang Bacaan Kali Ketiga : Perbahasan

 • RUU Akta Profesion Undang-Undang Bacaan Kali Kedua : Penggulungan Menteri

 • RUU Akta Profesion Undang-Undang Bacaan Kali Kedua : Perbahasan

 • RUU Akta Profesion Undang-Undang Bacaan Kali Kedua : Menteri

 • Pertanyaan #6 : Rancangan Kerajaan Bagi Menangangi Isu Penjualan Diesel Subsidi

 • Pertanyaan #5 : Tindakan Membendung Penularan Fahaman & Ajaran Syiah

 • Pertanyaan #4 : Jumlah Duta & Pesuruhjaya Tinggi Serta Duta Khas Malaysia

 • Pertanyaan #3 : Penyelewengan Subsidi Disel Para Nelayan

 • Pertanyaan #2 : Isu Projek IC Di Sabah

 • Pertanyaan #1 : Isu TPPA

 • Lihat Semua

  9-7-2013

 • Pertanyaan #3 : Kekerapan Syarikat Penerbangan Lapangan Terbang Labuan

 • Pertanyaan #2 : Kereta Api Berkelajuan Tinggi Malaysia – Singapura

 • Pertanyaan #1 : Langkah Bendung PATI

 • Lihat Semua

  8-7-2013

 • Menjawab Isu Perbahasan Titah YDP Agong: Kementerian Pendidikan

 • Pertanyaan #13: Tenaga Buruh Sektor Pertanian

 • Pertanyaan #12: Program 1 Pelajar 1 Laptop

 • Pertanyaan #11: Kelewatan Projek Hospital Daerah Pendang

 • Pertanyaan #10: Status Projek Hub Pendidikan Pagoh

 • Pertanyaan #8: Kedudukan Pengedaran Wang Haram

 • Pertanyaan #7: Golongan Muflis & Disenarai Hitam Institusi Kewangan

 • Pertanyaan #6: Kadar Celik Komputer Luar Bandar

 • Pertanyaan #5: Memartabat Mutu Bola Sepak & Lahir Pemain Berkualiti

 • Pertanyaan #4: Keselamatan & Kesihatan Di Kem-Kem PLKN

 • Pertanyaan #3: Status Kajian Pembinaan Lapangan Terbang Baru Lahad Datu

 • Pertanyaan #2: Tempat Pelupusan Sampah Manjung, Perak

 • Pertanyaan #1: Mekanisme “Fuel Cost Pass-Through” Oleh TNB

 • Lihat Semua

  4-7-2013

 • Membahas Titah YDP Agong: Setiawangsa

 • Membahas Titah YDP Agong: Limbang

 • Membahas Titah YDP Agong: Labis

 • Membahas Titah YDP Agong: Lanang

 • Membahas Titah YDP Agong: Kuala Terengganu

 • Membahas Titah YDP Agong: Bukit Katil

 • Membahas Titah YDP Agong: Hulu Rajang

 • Membahas Titah YDP Agong: Bayan Baru

 • Pertanyaan #6 : Kajian Kesan Panel Antarabangsa IAEA Logi Pemprosesan Lynas, Kuantan

 • Pertanyaan #5 : Kawalan Keselamatan Di Perairan Pantai Timur Sabah

 • Pertanyaan #4 : Status Pembinaan ‘Exit’ MEX Di Seri Kembangan Termasuk Jumlah Kos & Kadar Tol

 • Pertanyaan #3 : Tindakan Blog Yang Menggunakan Bahasa Yang Berbaur Hasutan & Fitnah Yang Melampau

 • Pertanyaan #2 : Tapak Pelupusan Sisa Toksik, Pusat Kualiti Alam di Bukit Nenas, Negeri Sembilan

 • Pertanyaan #1 : Bekalan Air Sawah Padi Kawasan Rancangan Pengairan Kemubu (KADA)

 • Lihat Semua

  3-7-2013

 • Membahas Titah YDP Agong: Tenom

 • Membahas Titah YDP Agong: Tanah Merah

 • Membahas Titah YDP Agong: Sungai Siput

 • Membahas Titah YDP Agong: Raub

 • Membahas Titah YDP Agong: Pengkalan Chepa

 • Membahas Titah YDP Agong: Puchong

 • Membahas Titah YDP Agong: Pasir Mas

 • Membahas Titah YDP Agong: Pasir Gudang

 • Membahas Titah YDP Agong: Parit Sulong

 • Membahas Titah YDP Agong: Pandan

 • Membahas Titah YDP Agong: Merbok

 • Membahas Titah YDP Agong: Lipis

 • Membahas Titah YDP Agong: Langkawi

 • Membahas Titah YDP Agong: Kulim Bandar Baharu

 • Membahas Titah YDP Agong: Kuala Kangsar

 • Membahas Titah YDP Agong: Kota Samarahan

 • Lihat Semua

  26-5-2013

 • Titah Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong

 • Ttitah Seri Paduka Baginda Yang Di-Pertuan Agong

 • TITAH SERI PADUKA BAGINDA YANG DI-PERTUAN AGONG

 • Kertas Putih “Ke Arah Menangi Ancaman Kumpulan Islamic State”

 • Rang Undang-Undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

 • Rang Undang-Undang Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia

 • Pertanyaan #7 Kepada Menteri kesihatan (Jumlah mangsa denggi dlam thn 2013)

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Luar Negeri

 • Pertanyaan #5 Kepada Menteri Kewangan

 • Pertanyaan #4 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #3 Kepada Menteri Pendidikan

 • Pertanyaan #2 Kepada Perdana Menteri

 • Pertanyaan #1 Kepada Perdana Menteri

 • RUU Perbekalan 2014 Bacaan Kali Yang Kedua (Jawatankuasa) B27 : Penggulungan Menteri

 • Pertanyaan #3 : Institusi Kemahiran Teknikal Dan Vokasional

 • Pertanyaan #2 : Mengkaji Pelaksanaan Sistem ‘Proportionate Representation’ Bagi Menggantikan Sistem ‘First Past The Post’

 • Lihat Semua

  12-2-2013

  Lihat Semua

  10-2-2013

  Lihat Semua

  7-2-2013

  Lihat Semua

  10-1-2013

  Lihat Semua

  7-1-2013

  Lihat Semua

  Carian

  Pos Terbaru

  Archives

  Categories

  '